Tělovýchovná organizace v obci sdružuje jednotlivé sportovní kluby a podporuje jejich činnost.

Předseda
Ing. Alois Horák
tel.: 731 603 800
e-mail: aloishorak522@seznam.cz

Hospodář
Ing. Eva Vlčková
e-mail: xvlckova.eva@seznam.cz

Jednatel
Alena Kupčíková
e-mail: alkup1@seznam.cz

Správce tělocvičny a školního hřiště
Bc. Albín Polyak
tel.: 725 060 628
e-mail: albin.polyak@seznam.cz

Vypracoval pan Jiří Horníček, 25.3.1998

Stručný přehled o postupné přestavbě kinosálu do současného areálu sokolovny
V roce 1932 koupila tělocvičná jednota „SOKOL“ v Postřelmově budovu č.p. 260, včetně příslušné zahrady. Jednalo se o kinosál, který dostal název „KINO SOKOL“. Budova obsahovala kinosál, vstupní chodbu, dva suché záchody a balkon. Na zahradě v přízemním domku byl jednopokojový byt pro správce kina.

V roce 1933 – 1935 byl podél budovy kinosálu a mezi domkem proveden provizorní přístavek o šířce 5,5 m, který sloužil jako tělocvična. Jednalo se o jednoduchou, nízkou stavbu s dřevěnou podlahou a dřevěným stropem. Na vstupu do přístavku byla umístěna šatna, na konci tzv. kuchyň. Pro cvičební účely byla získána plocha 5x19m tj. 95m2. Tato plocha se nazývala sokolovnou. Vytápění jednotlivých místností bylo prováděno samostatně kamny na tuhá paliva.
Přestavba sokolovny začala až po skončení promítání filmů, tj. od roku 1954, protože v tomto roce byla zahájena činnost v novém kulturním zařízení. Ukončením promítací činnosti byla konečně dána možnost vybudovat stálou sokolovnu do současné skutečnosti.
Od roku 1955 až do roku 1968 byla sokolovna stavebně upravena. Po úpravě bývalého kinosálu se cvičení přemístilo do nového, čímž se umožnila další výstavba. Jedná se o novou výstavbu malého sálu, nové nářaďovny a nových WC. V průběhu tohoto období byla do budovy zavedena voda, v roce 1965 provedeno ústřední vytápění, vybudován dálkový převaděč tepla, proveden septik, instalovány splachovací mísy na WC. Byl proveden kompletní rozvod nové elektroinstalace v souvislosti s nově nainstalovanými elektrospotřebiči, jako jsou ohřívače teplé vody, ventilátory, vytápěcí jednotky.

Další výstavby postupovala následovně:

  • V roce 1970 – byl u hlavního sálu postaven přístavek, ve kterém bylo umístěno stálé podium. Podium z prostoru sokolovny bylo odstraněno, což umožnilo hraní míčových her.
  • V roce 1972 – bylo na zahradě sokolovny vybudováno hřiště s asfaltovým povrchem, které je využíváno pro míčové hry.
  • V roce 1976 – byly na malém sále položeny parkety.
  • V roce 1977 – byla provedena úprava hlavní vstupní chodby a balkonu.
  • V roce 1980 – 81 je postaven další hospodářský přístavek.
  • V roce 1980 – 81 byla na zahradě před plochou asfaltového hřiště postavena tribuna
  • V roce 1982 – generální oprava střechy
  • V roce 1994 – nová plynová kotelna.
  • V roce 1996 – výměna oken ze strany hlavní silnice.